FN:s arbete för kvinnors rättigheter

Förenta Nationerna arbetar på olika sätt med kvinnors rättigheter. Nedan nämns några av de deklarationer och konventioner som framhäver kvinnors rättigheter.

Deklarationen om mänskliga rättigheter

Unga Kvinnors Värns värdegrund vilar bland annat på FN:s konvention om mänskliga rättigheter – att varje människa har ett unikt och okränkbart värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet m.m.  Varje människa har också rätt att leva i frihet. (Källa och läs mer på: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/) 

Kvinnokonventionen

År 1979 antog FN Kvinnokonventionen (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) som har målet att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor.  Enligt Kvinnokonventionen ska alla stater garantera att kvinnor har samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad på andra sätt.  (Källa och läs mer på: http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/kvinnokonventionen/)

Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

År 2000 antog Säkerhetsrådet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen lägger tonvikt på kvinnors roll vid konfliktlösning, under fredsförhandlingar, fredsbyggande och under post-konfliktarbete. Resolutionen framhäver även lika deltagande mellan män och kvinnor i freds- och säkerhetsarbete. (Källa och läs mer på: http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/)