Kontakt

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Box 552, 101 31 Stockholm
Telefon: 08-652 99 98
E-post: ukv@telia.com

Postgiro: 90 07 44-4

Övergripande ansvar för verksamheten
Åsa Grimlund Milltoft
Verksamhetschef
agm@ukv.se
070 753 92 96

 

Föreståndare

Johanna Bruno

johanna.bruno@ukv.se

070 426 70 12