koket_1920x1080

Om oss

Unga Kvinnors Värn är Stockholms första kvinnohus och vi har arbetat med utsatta kvinnor sedan år 1914. UKV kommer att fortsätta driva verksamhet så länge vi behövs.

Vårt uppdrag enligt stadgarnas ändamål är att hjälpa och stödja unga kvinnor i nöd och vid behov kunna erbjuda tillfälligt boende.

Vår vision och målsättning är att stärka unga kvinnor till ett självständigt liv. Varje människa har rätt till sitt eget liv.
Unga Kvinnors Värns boende driv med så kallad HVB-hemstillstånd och står under tillsyn av IVO, Inspektion för vård och omsorg.

Läs UKVs vårdkedja här