Jubileumsdagen 12 november

 

Jubileumsdagen firade vi i S:t Jacobs kyrka med seminarier, mingelfest och kvällskonsert.

Sammanfattning av eftermiddagens seminarier:
Män för jämställdhet: Dennis Nyström.
- Funnits i 20 år, jobbar mest med förebyggande arbete, är ute i skolor med ett utbildningsmaterial. Unga fr 13 år och uppåt. Landar ofta i hur man uttrycker sig, hur man objektifierar den utsatta. ”Hon blev utsatt av….” ”hon utsattes för det våldet, hotet” etc… istället för att bara rakt upp och ner säga ”Kalle slog Lisa”. Hon blir ett passivt offer som också bidrar till att om hon varit mer aktiv kanske det inte skulle ha hänt…. Alltså lägger man skulden på henne.
- Ungdomar köper det resonemanget och inser hur fel det blir. Diskussionerna landar ofta i mobbing, attityder och hur vi kan ändra vårt beteende mot varandra.
- Har ingen statistik på effekt av deras jobb, men tror på att ”allt är bra”. Man ger dem en motvikt till dagens exploatering av mansbild, chauvinism, våld och hur vi ser på varandra.

Föredrag om Unga kvinnors Värn: Ina Müller
- Följ länk

Panel moderator Ninna Mörner
NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid: Anna Berglund.

- Gav oss en bild av aktuella forskningsrapporten ”Våld och hälsa”. Av de tillfrågade kvinnorna mellan 18 – 75 år visade ca 25 % att de någon gång blivit utsatt för våld. Den absolut värst utsatta gruppen var kvinnor mellan 18 – 25 år. Samma rapport visade också att får man inte hjälp i tid efter att ha varit våldsutsatt påverkar det den psykiska hälsan för resten av livet.

Origo: Dilek Baladiz.
- Gav oss högaktuella uppgifter om kvinnor och män med utländska rötter, s k nysvenskar, med rötter i den s k hedersrelaterade kontexten hur det påverkar deras liv. Två personer blir kära i varandra, kan få livshotande konsekvenser. Spelar ingen roll om någon av dem är ursvensk, eller de har olika eller samma nationalitetsursprung. Kontexten i sig är det som ställer till det.
- Origo är ett nationellt samordnings- och kunskapscenter för alla professionella som kommer i kontakt med fenomenet och är också rådgivningscenter för de utsatta. I vissa fall kan de förmedla boende (Unga Kvinnors Värn t ex).
Polisens prostitutionsenhet: Simon Häggström
- Gav oss en skrämmande bild av prostitutionen idag. Den kryper allt längre ner i åldrarna bland flickorna. Och de behöver inte komma från värsta misären, kan ha hyggliga hemförhållanden, men ingen bryr sig. Hon vill vara vacker, bli sedd och bekräftad som ung flicka. Inge förälder ser henne, visar att hon är älskad. En sexköpare kan vara mycket bättre på det.
- Sexköparen blir också allt yngre. De möter t o m 18 – 20 åringar. De har inga statistiska underlag för orsakerna till det men tror själva att pornografin på nätet har stor skuld i det. Den är lättillgänglig, grov, man tittar gärna i grupp och eggar varandra.
- Han avslutar med att säga att vi alla har ansvar för att at hand om våra unga på ett sådant sätt att de känner sig bekräftade och älskade och inte behöver det på annat håll.

Straffrätt, rättsväsendet: Madeleine Leijonhufvud
- Konstaterar att nuvarande lagar inom området inte fungerar särskilt bra. Det handlar inte bara om brott och straff utan också attityder och jämför med när lagen mot barnaga kom. Då var den mycket tvivelaktig, men idag 30 år senare vet alla att det är förbjudet att slå sina barn. Detsamma tror Madeleine effekten skulle bli med en lag som kräver samtycke vid sexuellt umgänge. Som det ser ut idag är den kvinna som blir utsatt för sexuella övergrepp och våldtäkt inte tillräckligt skyddad av samhällets rättsväsende och hon ger några exempel. Däremot, säger Madeleine vidare, börjar det hända saker. Medborgerliga rörelser som protesterar som visar sin avsky genom demonstrationer och manifestationer. Med folkrörelsernas krafter finns hopp om förändringar.

Polis: Simon Häggström
Gav oss en högst aktuell bild av Stockholms gatuprostitution. Flickorna är unga idag. Allt grövre våldsinslag förekommer. Sexköparna är också yngre idag. Polisen misstänker att den allt grövre och mycket lättillgängliga nätpornografin  är en bidragande faktor till den nya utvecklingen.

Festkonsert på kvällen
Medverkande Operatrion Divine, S:t Jacobs kammarkör under ledning av Gary Graden och folkmusiktoner med sång av Katarina Söderlund samt präster från Stockholms Domkyrkoförsamling och personal från Unga kvinnors Värn.

Varmt tack till alla som deltog med tid, kunskap, sång och musik och gjorde vårt jubileum till en minnesvärd dag!