UKV:s medverkan i Almedalen

Personal från Unga Kvinnors Värn besökte Almedalsveckan i Visby, juni 2015.
Seminarierna som vi besökte handlade bland annat om kommunernas ansvar och skyldighet att skydda våldsutsatta kvinnor (Unizons seminarium), hur vi kan fråga om våld (NCK:s seminarium) och hur det är att vara våldsutsatt och ha fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar (Kvinnofridsakademiens seminarium).