Organisation

Fristående ideell stiftelse

Unga Kvinnors Värn är en fristående stiftelse, grundad 1914 av dåvarande St Jacobs församling, idag Stockholms Domkyrkoförsamling, och Ersta diakonisällskap. Enligt stiftelsens stadgar finns grundarna fortfarande representerade i stiftelsens styrelse. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter varav en ledamot representerar Stockholms Domkyrkoförsamling och en ledamot Ersta Diakoni.
Styrelsen sammanträder 8 – 9 gånger per år.

Styrelsens sammansättning:
Kerstin Billinger, styrelseordförande
Pensionerad kyrkoherde

Inga-May Petersson, styrelseledamot
Diakon och arbetar som fängelsediakon, representerar Ersta diakoni i styrelsen

Marie Tullgren, styrelseledamot
Pensionerad ekonomi- och donationsfondsansvarig i Stockholms domkyrkoförsamling

Ewa Samuelsson, styrelseledamot
Lärare och f d kommunpolitiker

Per Egon Johansson, styrelseledamot
Politiker och företagare

Hjördis Mellberg, styrelseledamot
pensionerad f.d. chef inom landsting och kommun

Styrelsens uppgifter är fastställda i styrdokumentet Styrelsens arbetsordning.

Styrelsen uppbär inget arvode.
Styrelsens arbetsordning
Delegationsordning

UKV stadgar

Ladda ner Stadgar

Årsredovisning

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2017 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2016 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2015 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2014 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2013 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2012 här

Ladda gärna ner och läs vår årsredovisning för 2011 här

Ladda gärna ned och läs vår årsredovisning för 2010 här