Personal

 

Verksamhetschef

Åsa Grimlund Milltoft, socionom och diakon med erfarenhet från bl.a. församlingsdiakoni och socialtjänsten.

 

Föreståndare

Johanna Bruno, socionom med flerårig erfarenhet inom arbete med våld i nära relationer. Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1.

 

Behandlande personal

Åtta kuratorer med uppgift att utföra omvårdnad, kris- och traumabearbetning och vara praktiskt stöd för de boende kvinnorna. Alla har minst 3-årig akademisk utbildning, socionom eller beteendevetenskap, varav en har grundutbildning i psykoterapi, steg 1.

 

Pedagoger

En kökspedagog med uppgift att ansvara för pedagogiskt kök och kunskap om hem och hushåll.

En hantverkspedagog med uppgift att ansvara för alternativ dagsysselsättning och skapande verksamhet. Hantverkspedagogen har eftergymnasial utbildning inom konst.