فارسی

آیا نیاز به کمک اضطراری داری؟

اگردر معرض خشونت یا تهدید قرار گرفته ای با شماره ی 112 با پلیس تماس بگیر. اگر نیاز به پلیس یا مراقب های پزشکی نداری ولی نیاز به حمایت فوری یا مکانی برای سکونت داری با اداره ی سوسیال کمون محل

تماس بگیر(Socialtjänst)زندگی ات

تماس گرفت(Socialjouren) بعد از ساعات اداری نیز می توان با بخش کشیک اداره سوسیال

UKV یا خانه ی امن دیگری) فراهم کند. در)UKVخدمات اجتماعی کمون می تواند ترتیب اسکان بلادرنگ تو را در مشاورانی برای کمک و پشتیبانی از تو در وضعیت بحرانی به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند. هر یک از افراد ساکن در اینجا اتاقی شخصی برای خود و سه وعده غذا، مشترک با سایر ساکنین دارند. امکان اسکان تو در اینجا، از طریق اداره ی سوسیال، در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است

شماره ی تلفن برای تماس با اداره ی سوسیال محل زندگیت را می توانی در سایت کمون محل زندگی خود بیابی

UKV درباره ی

موسسه ای است متشکل از خانه ای امن جهت اداره ی بحران و ایجادانگیزه برای زنان جوانUnga Kvinnors Värn

بین سنین 18 تا 30 سال . ما قریب به صد سال تجربه ی کاری در کمک به زنان آسیب پذیر و معرض خطر را داریم و قدیمی ترین مرکز کمک رسانی در این زمینه هستیم

خدمات موجود در خانه امن زنان برای تو به عنوان فردی است که در معرض خشونت ، تهدید، آزار جسمی و توهین هستی و نیاز به محل زندگی امن و مخفی داری. ما همچنین پذیرای کسانی هستیم که در شرایط بحرانی به سر می برند و نیاز به ترک خانه برای مدتی موقت را دارند. از طریق اداره ی سوسیال می توانی در هر ساعت از شبانه روز به خانه ی امن ما نقل مکان کنی. هر فردی اتاق مخصوص و متعلق به خود را دارد. آشپزخانه و اتاق غذا خوری و اتاق تلوزیون واتاق فعالیت های هنری و فرهنگی به صورت اشتراکی استفاده می شود. در محل زندگی مشاورینی برای مواقع بحرانی و و مواقعی که نیاز به کمک فوری است چه به صورت گفتگو وچه عملی کار می کنند و به صورت شبانه روزی در دسترس هستند

محل زندگی دستجمعی است که احترام به حال و موقعیت دیگر ساکنین را از ملزومات یک مکان زندگی کارامدUKV می داند. سکونت دراینجا به معنی زندگی پانسیونی با سه وعده غذا است. همچنین غذا با کمک ساکنین طبخ می شود و همگان در نظافت فضاهای مورد استفاده ی مشترک مشارکت می کنند

فضا و روابط موجود دراینجا شفاف است هر فردی در بدو ورود به اینجا با دو نفر از کارمندان به عنوان کارمندان رابط، ارتباط مستمری خواهد داشت. این دو کارمند وظیفه ی حمایتی و کمک در امورمورد نیاز این فرد را به عهده خواهند داشت. تو، کارمندان رابط و مسئول تو در اداره ی سوسیال با همکاری هم و با در نظر گرفتن امکانات، نیاز و شرایط تو، در جهت ایجاد یک برنامه ی عملی و هدف کوتاه مدت و بلند مدت تلاش خواهید کرد

همچنین می تواند در صورت نیاز, امکانات ارتباط با افراد بیشتری را جهت گفتگو فراهم آورد. کارمندان نیز درUKV صورت نیاز افراد به همراهی، حمایت و کمک برای ارتباط با اداراتی چون اداره ی سوسیال، پلیس، مراقبت پزشکی و پرسه ی قضایی و همچنین تنظیم گواهی، در دسترس خواهند بود

در زمینه ی آموزش های اجتماعی و روان درمانی در محیط زندگی نیز فعال است و بدین منظور نیزاز وجود UKV مربی آشپزی ومربی هنر که سعی درکمک به زنان در کشف و تقویت استعدادها و خلاقیت های هنریشان را دارند، بهره می گیرد