20130707_155320_ret

Stöd UKV

Var med och hjälp ung utsatta kvinnor!

Var med och hjälp unga och utsatta kvinnor

Behovet av skydd och stöd till utsatta kvinnor är stort. Ungefär hälften av Unga Kvinnors Värns kostnader täcks med gåvor från privata fonder och stiftelser, församlingar och privatpersoner. Eftersom våra administrationskostnader är låga kommer din gåva till stor nytta.

 

 

Insamlingspolicy
Placeringspolicy

PG 90 07 44-4
Swish 1239007444