Fonder & stiftelser

Genom bidrag från stiftelser och fonder har UKV kunnat finansiera verksamheten genom åren.

Med ett upparbetat samarbete med olika stiftelser har UKV ett stödjande nätverk som möjliggjort en stabil verksamhet och på senare år även vågat en försiktig utveckling av arbetet. Idag är ca 40 % av UKV:s kostnader täckta med intäkter från stiftelser, fonder och privata givare.

 

Exempel på stiftelser som stöder UKV:s verksamhet genom fondmedel:

Stiftelsen Govenii minne

Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Makarna Malmqvists minne

Olof A Söderbergs stiftelse

Timmermansorden

Stiftelsen Bertil Strömberg

Stiftelsen Mors och Fars Wockatz minne

Gålöstiftelsen

Kungliga Patriotiska Sällskapet

Sankt Johanneslogen- Sankt Erik

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Byggnadsstiftelsen St Erik / Oscar Hirsch minne

Stiftelsen Hjälpfonden

Rotaryklubbar i Stockholm

Ellenstiftelsen

Samfundet Pro Fide

Stiftelsen Gustaf Vasagården

St Clarastiftelsen

Stiftelsen Matteusgården

Alma Detthows stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse

PG 90 07 44-4
Varje gåva hjälper någon till ett förbättrat liv.

90konto

 

”Jag har fått lugn och ro och kunnat få tillbaka rutiner för mat och sömn. Personalen är verkligen duktiga och det märks att de har erfarenhet. Mycket positiv tid för mig och jag hoppas på att inte behöva komma tillbaka ”

Tidigare boende på UKV

 

garn
”Att sticka är som att nysta i sin historia”

Boende om skapande verksamhet