Kyrkor & församlingar

UKV har under hela sin verksamma tid fått viktigt stöd från kyrkor och församlingar via kollekter, syföreningar och fondmedel. Det har på ett avgörande sätt bidragit till att arbetet har kunnat bedrivas under alla dessa år.

UKV har under hela sin verksamma tid fått viktigt stöd från kyrkor och församlingar via kollekter, syföreningar och fondmedel. Det har på ett avgörande sätt bidragit till att arbetet har kunnat bedrivas under alla dessa år.

UKV är även fortsättningsvis beroende av kontakter med församlingar och att församlingarna hr kännedom om och vill stödja UKV:s arbete är fortfarande oerhört centralt för UKV:s insamling av medel. Informationsspridning om UKV:s arbete i kyrkans olika nätverk behövs också för församlingsbor som kan vara i behov av våra insatser.

 

PG 90 07 44-4
Varje gåva hjälper någon till ett förbättrat liv

90konto

 

”Jag har fått lugn och ro och kunnat få tillbaka rutiner för mat och sömn. Personalen är verkligen duktiga och det märks att de har erfarenhet. Mycket positiv tid för mig och jag hoppas på att inte behöva komma tillbaka ”

Tidigare boende på UKV

 

garn
”Att sticka är som att nysta i sin historia”
Boende om skapande verksamhet