Ge en gåva

Genom att skänka en penninggåva är du med och bidrar till att unga utsatta kvinnor kan få stöd och hjälp.

Liten gåva gör stor skillnad

Det enklaste sättet är att göra en direktinbetalning till vårt  PG 90 07 44-4 eller via Swish 1239007444

Hur används pengarna?

Pengarna går till den dagliga verksamheten på det skyddade boendet och träningslägenheterna såsom boendekostnad, mat och olika former av stödinsatser. De går också till kvinnornas omvårdnad,  trivselomkostnad såsom utflykter, skapande verkstad och motionsaktiviteter.
Unga Kvinnors Värns administrationskostnader är enligt årsredovisning 4 %.

Givargaranti

Alla 90-kontoinnehavare granskas av Svensk Insamlingskontroll för att garantera en kontrollerad insamling som följer aktuella lagar och regler.

Svensk insamlingskontroll ställer bl.a. följande krav:
- Att ändamålet med insamlingen måste kunna vara kontrollerbart.
- Att  all insamling leds av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer.
- Att  organisationen kontrolleras av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Se vidare www.insamlingskontroll.se

 

Unga Kvinnors Värn har varit medlem i branschorganisationen för 90-kontoinnehavare FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Den garanterar en kvalitetssäker och etisk insamling. Alla medlemmar måste följa en kvalitetskod samt avge en effektrapport varje år. (För mer information kontakta info@frii.se)

FRII kod 2012
FRII kod med effektrapport 2013
FRII kod med effektrapport 2015

 

PG 90 07 44-4
Varje gåva hjälper någon till ett förbättrat liv

tryggt givande 90konto

 

 

”Jag har fått lugn och ro och kunnat få tillbaka rutiner för mat och sömn. Personalen är verkligen duktiga och det märks att de har erfarenhet. Mycket positiv tid för mig och jag hoppas på att inte behöva komma tillbaka
Tidigare boende på UKV.