1543483-s-woman-in-canoe

Verksamheter

UKV kan erbjuda kollektivboende, stöd- och träningslägenheter, terapi och stöd- och samtalsgruppen Nike.
UKV:s målgrupp är unga kvinnor mellan 18-30 år som har varit utsatt för våld och/eller är i behov av psykosocialt stöd.
UKV:s arbete genomsyras av vår kristna grund med ett vänligt och respektfullt bemötande där vi framhåller alla människors lika och unika värde.
Vår målsättning är att stärka och stötta kvinnorna till att hitta sina egna inneboende styrkor och resurser, och förmedla hopp om en bättre framtid.
För platsförfrågningar eller andra frågor kontakta föreståndare Johanna Bruno,
mail: johanna.bruno@ukv.se, 070 426 70 12.