Skyddat boende

För att komma till UKV krävs en kontakt med socialtjänsten som placerar kvinna på UKV. Unga Kvinnors Värns skyddade kollektivboende ligger på hemlig adress och har plats för 9 kvinnor mellan 18 – 30 år.

Vi tar emot kvinnor av olika anledning: kvinnor som blivit utsatta för partnervåld, hedersrelaterat våld, människohandel/prostitution och kvinnor med psykosociala svårigheter, funktionshinder eller annat och i behov av skydd och stöd. Kvinnorna har oftast utsatts för olika typer av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt/materiellt och/eller existentiellt våld. UKV tar inte emot barn i boendet, inte heller kvinnor i aktivt missbruk.
Det finns kuratorer anställda dygnet runt och vi kan därför ta emot behövande kvinnor när som helst på dygnet.

Läs UKVs vårdkedja här

 

collage2016