Stöd- och samtalsgruppen Nike

Gruppverksamhet för samtal och aktiviteter

”Nike har betytt fina minnen, ler varje gång jag tänker på det. Och jag kommer ihåg att jag är stark -  ja, det är jag”  – Citat från en deltagare.

Är du kvinna mellan 18 och 30 år? Får du kämpa för din rätt att leva ditt eget liv? Vill du dela med dig av din historia och ta del av andras? Vill du förändra ditt sätt att agera och tänka?

En ny gruppomgång av Stöd- och samtalsgruppen Nike startar under våren. Gruppen träffas en kväll i veckan. Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer. Du är välkommen att ringa eller maila oss.

Nike är en stöd- och samtalsgrupp för dig som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld. Gruppen träffas varje onsdag kväll under 9 veckor där vi samtalar utifrån olika teman: tillit, relationer, våld, självförsvar, sorg, härskartekniker och självkänsla. Vi brukar använda oss av olika kreativa inslag.

Stöd- och samtalsgruppen Nike är en plats där vi får vara som vi är, vi visar varandra respekt och låter alla få plats komma till tals. Inom gruppen har vi tystnadsplikt och det är gratis att delta.

På Unga Kvinnors Värn vill vi stärka kvinnors makt över sina liv. Vi tror på varje människas rätt att leva sitt eget liv oavsett religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Stöd- och samtalsgruppen Nike leds av två anställda kuratorer från Unga Kvinnors Värn och det är gratis att delta.

Hör gärna av dig!
Du är välkommen att ringa eller maila oss.

E-post: nike.grupp@telia.com
Telefon: 073 595 05 92, 076 050 05 93

Gilla Nike på Facebook för regelbunden uppdatering