Terapiverksamhet

UKV erbjuder terapi för kvinnor mellan 18 och 30 år till låg kostnad.
Det kan finnas flera anledningar till att gå i terapi, till exempel att man känner sig nedstämd, orolig, har negativa livsmönster, relationsproblem, kris eller sorg, eller att man varit utsatt för hot och/eller våld.

När du söker terapi hos UKV börjar kontakten med en kort intervju på telefon och om tid inte kan erbjudas genast finns en väntelista. Terapin inleds med tre orienterande samtal och därefter formulerar kvinna och terapeuten tillsammans vad terapin ska syfta till.

UKV:s terapeuter har minst steg 1 grundutbildning i psykoterapi och har handledning av legitimerad psykoterapeut.
Vill du börja i terapi, ställa frågor eller veta mera för att kunna hänvisa andra? Kontakta föreståndare Johanna Bruno på johanna.bruno@ukv.se eller telefonnummer 070 426 70 12.